Privaatsuspoliitika

  1. MÕISTED

1.1.         Müüja – OÜ ADN registrikood 11013320, asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Asula tn 3, 11312, e-posti aadress: koduabc@koduabc.ee. Edaspidi KoduABC.

1.2.         KoduABC – elektrooniline pood aadressil www.koduabc.ee.

1.3.         Klient – füüsiline isik, kelle tegevus ei ole piiratud kehtiva kohtumäärusega või juriidiline isik.

1.4.         Koostööpartner – KoduABC e-poes kaupu või teenuseid pakkuv juriidiline keha.

1.5.         Konto – kliendi KoduABC lehel registreeritud isiklikke andmeid ja tellimuste ajalugu sisaldav kogum.

1.6.         KoduABC kontod – sotsiaalvõrgustikes nagu Facebook, Instagram jms, mis annavad teavet KoduABC e-poe toodete ja teenuste kohta.

1.7.         Teenused – kõik KoduABC poolt kliendile pakutavad teenused.

1.8.         Parool – Kliendi poolt määratud kombinatsioon tähtedest ja numbritest, mis võetakse kasutusele esimesel KoduABC kliendiks registreerimise sammul. Parool on vajalik edaspidiseks kontole sisselogimiseks.

1.9.         Küpsis (cookie) – väike fail, mis saadetakse KoduABC e-poodi külastava kliendi seadmesse. Antud definitsioon hõlmab lisaks küpsise-failile sarnast laadi failide kasutamist.

1.10.      Tellimistingimused – kinnitatud KoduABC e-poe müügieeskirjad.

 

  1. ÜLDSÄTTED

2.1.        OÜ ADN Privaatsuspoliitika sätestab reeglid isikuandmete säilitamiseks, kogumiseks ja töötlemiseks, juhul, kui kasutatakse KoduABC teenuseid.

2.2.         Privaatsuspoliitka on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Klientidele, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.

2.3.         Klient kinnitab KoduABC lehe kasutamisega, et nõustub käesolevate Privaatsustingimustega ja annab nõusoleku enda isikuandete töötlemiseks. Privaatsuspoliitika on avalik ning kõigile kättesaadav KoduABC lehel. Iga uus klient, kes esmakordselt sõlmib KoduABC's müügitehingu, annab kinnituse isikuandmete töötlemise nõusoleku kohta.

2.4.         KoduABC leht sisaldab linke teiste ettevõtete ja organisatsioonide veebilehtedele ning Müüja ei ole vastutav taoliste veebilehtede ega nende poolt pakutava privaatsuspoliitika tingimuste ja esitusviisi eest. Klient peab taolistel juhtudel end KoduABC lehel reklaamivate ettevõtete reeglite, Privaatsuspoliitika ja teiste dokumentidega kurssi viima.

2.5.         Kliendil on võimalik KoduABC lehel ost sooritada, kas end eelnevalt kliendiks registreerides või ilma registreerimata. Ilma registreerimata ostu puhul on Klient kohustatud Müüjale avaldama järgmised isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-postiaadress ja kohaletoimetamise aadress. Klient on vastutav enda poolt avaldatud isikuandmete õigsuse eest.  

2.6.         Isikud, kes soovivad end KoduABC lehel registreerida, peavad esitama enda kehtiva e-postiaadressi ja seadma parooli. Kliendi konto loomisel küsime järgmist infot: Kliendi nimi, telefoninumber, e-posti aadress. Klient on vastutav antud andmete õigsuse eest. Kliendile antakse registreerides kasutaja-ID. Kliendil on õigus igal ajal:

2.6.1.     muuta ja/või täiendada isikuandmeid kontol või kustutada KoduABC konto. Konto kustutamiseks tuleb võtta meiega ühendust e-posti teel aadressil info@adn.ee.

2.7.         KoduABC Kliendi isikukood on nõutud juhul, kui Klient soetab kaupu järelmaksuga või sooritab ostu KoduABC Koostööpartnerilt.

2.8.         Müüjal on vaja koguda Kliendi alljärgnevaid isikuandmeid järgnevalt nimetatud eesmärgil:

2.8.1.     E-posti aadress – vajalik Kliendile tellimusekinnituse ja muude ostetud kaubaga seotud dokumentide (arve, tehniline dokumentatsioon, garantiidokumendid jms) saatmiseks.

2.8.2.     Telefoni number – vajalik Kliendile tellimuse staatuse kohta info edastamiseks, sealhulgas selleks, et teavitada klienti koos tellimuse numbriga, kui kaup on valmis üleandmiseks pakiautomaadi või mõne muu postiteenuse kaudu tellimuse teinud tellijale teate edastamiseks sellest, kuidas on võimalik tellimus kätte saada; Kliendiga ühenduse võtmiseks Kasutamistingimustes sätestatud juhtudel või Kullerteenuse kasutamisel kauba üleandmise kokkuleppimiseks.

2.8.3.     Isikukood ja isikut tõestav dokument – vajalik Kliendile tellimuse vormistamiseks kasutades järelmaksu, järelmaksupartneriga lepingu sõlmimiseks ja isiku samasuse tuvastamiseks.

2.9           KoduABC ostude turvalisuse tagab  SSL (ingl. Secure Socket Layer) sertifikaat.

  1. ISIKUANDMETE SÄILITAMISE JA KASUTAMISE KORD

3.1.         Müüja kinnitab, et Kliendi isikuandmed on olulised selleks, et Kliendil oleks võimalik kasutada KoduABC teenuseid.

Müüja kasutab Kliendi isikuandmeid teenuste osutamiseks ja kauba kohale toimetamiseks, Kliendiga suhtlemiseks ning tulemuslikkuse analüüsiks, ning juhul, kui Klient on andnud selleks nõusoleku.  Isikuandmeid säilitatakse seitse kalendriaastat alates hetkest, mil andmed Müüjale esitatakse.

3.2.         Müüja kohustub Kliendi isikuandmeid mitte avaldama kolmandatele isikutele välja arvatud järgmistel juhtudel:

3.2.1.     kui Klient on nõus oma isikuandmete avalikustamiseks;

3.2.2.     teenuse osutamiseks või KoduABC Koostööpartneritelt kauba või teenuse tellimiseks, kui kohale toimetamisel on vajalikud Kliendi isikuandmed;

3.2.3.     õigusekaitseasutuste poolt ettenähtud viisil, mis on sätestatud õigusaktidega Eesti Vabariigis;

3.3.         Kliendile kehtivad järgmised õigused:

3.3.1.     esitada kirjalik taotlus Müüjale, et Müüja tutvustaks Kliendile tema kohta seni kogutud isikuandmeid. Teave edastatakse Kliendi e-postiaadressile;

3.3.2.     esitada Müüjale kirjalik taotlus, et saada teavet oma isikuandmete kogumise kohta ning uurimaks, mille jaoks neid töödeldakse ning kellele on tema andmed esitatud viimase aasta jooksul. Teave esitatakse Kliendile e-posti teel;

3.3.3.     esitada Müüjale taotlus e-posti teel info@adn.ee, et paluda tühistada oma konto või peatada isikuandmete töötlemine, kui isikuandmete töötlemisel on eiratud Privaatsuspoliitikas ja Eesti Vabariigis seadustes sätestatud tingimusi;

3.3.4.     mitte nõustuda Privaatsuspoliitikas ette nähtud isikuandmete töötlemisega. Sel juhul ei ole Kliendil võimalik soetada KoduABC lehelt ka kaupu ega teenuseid;

3.4.         Müüja säilitab Kliendi tellimusega seotud andmeid seitse (7) kalendriaastat alates Müüja majandusaasta lõppemisele järgnevast kalendriaastast lähtudes eesmärgist tagada Müüjale tema õiguste ja kohustuste ning kliendile tema ostja- ja tarbijaõiguste realiseerimine (nt kauba tagastamine; garantii; kauba tagasikutsumine; maksuõigusest tulenev; isikute esitatavate nõuete maksmapaneku võimaldamine).

3.5.         Klient on kohustatud kaitsma oma kasutajanime, parooli ja teisi andmeid. Klient ei pea avaldama oma isikuandmeid kolmandatele isikutele ja ka Müüjal on keelatud isikuandmeid kolmandatele isikutele edastada. Juhul, kui Klient märkab midagi kahtlast, siis tuleb sellest kohe Müüjat teavitada.

3.6.         Selleks, et kindlustada KoduABC teenuste täielik kvaliteet, kasutab KoduABC oma lehel küpsiseid. Kliendil on võimalik näha, millist laadi informatsiooni (küpsiseid) Müüja või Müüja Koostööpartnerid salvestavad, lisaks on Kliendil võimalik küpsiseid ka osaliselt või täielikult kustutada. Klient nõustub Privaatsuspoliitikaga nõustudes, et tema arvutisse lisatakse küpsised. Nõusolekut on Kliendil igal ajal võimalik tagasi võtta, kuid antud juhul ei pruugi KoduABC e-poe kõik vajalikud funktsioonid töötada. Kliendil on õigus küsida KoduABC Koostööpartneritelt, milliseid küpsiseid nemad kasutavad.

3.7.         Teist tüüpi küpsised – kasutatakse informatsiooni kogumiseks ja statistiliste andmete kogumiseks, et pakkuda Klientidele asjakohast ja just teda huvitavat sisu ning säilitada külastuste ajalugu. 

3.8.        OÜ ADN on isikuandmete vastutav töötleja, OÜ ADN edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.